1. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 2. Eratosthenes

  Eratosthenes från Kyrene, ca 276–ca 194 f.Kr., grekisk vetenskapsman och diktare.
 3. era

  era, i kalendariska sammanhang den tidrymd som tar sin början vid en viss tidpunkt, epok.
 4. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 5. Erasmus Darwin

  Darwin, Erasmus, 1731–1802, brittisk läkare, farfar till Charles Darwin.
 6. Erato

  Erato (grekiska Eratō), i grekisk mytologi en av de nio muserna.
 7. ERA

  ERA, Elektricitetens rationella användning, tidskrift utgiven av Svenska elverksföreningen.
 8. ERA

  ERA, electric response audiometry , en grupp elektrofysiologiska undersökningsmetoder för hörselmätning.
 9. Erasmus

  Erasmus, European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, utbildningsprogram för ökat utbyte av studerande och lärare mellan högskolor inom EU-länderna (genom beslut av EG:s ministerråd 1990 har även EFTA-länderna möjlighet att ansluta sig).
 10. Erasistratos

  Erasistratos från Keos, 200-talet f.Kr., grekisk läkare, troligen verksam i Alexandria.