1. ERA

  ERA, Elektricitetens rationella användning, tidskrift utgiven av Svenska elverksföreningen.
 2. era

  era är en tidsperiod som börjar vid en viss tidpunkt.
 3. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 4. ERA

  ERA, electric response audiometry , en grupp elektrofysiologiska undersökningsmetoder för hörselmätning.
 5. era

  e`ra subst. ~n eror ORDLED: er-an
  Svensk ordbok
 6. Era of good feelings

  Era of good feelings (engelska ’samförståndets tid’), benämning på perioden 1817–25 i amerikansk historia.

 7. Eratosthenes

  Eratosthenes från Kyrene, ca 276–ca 194 f.Kr., grekisk vetenskapsman och diktare.
 8. Erato

  Erato (grekiska Eratō), i grekisk mytologi en av de nio muserna.
 9. erast

  erast i antikens Grekland benämning på den äldre parten i ett manligt homosexuellt förhållande.
 10. Erannis

  Erannis, det vetenskapliga namnet på ett släkte, ibland kallat frostmätare, i fjärilsfamiljen mätare med en art i Sverige, lindmätare.