1. eran

  eran pron., neutr. erat ORDLED: er-an
  Svensk ordbok
 2. kristna eran

  kristna eran, vår tideräkning, se dionysiska eran.
 3. dionysiska eran

  dionysiska eran, kristna eran, en kronologisk term som åsyftar principen att numrera åren med utgångspunkt (epok) vid ”Kristi födelse”.
 4. Erannis

  Erannis, det vetenskapliga namnet på ett släkte, ibland kallat frostmätare, i fjärilsfamiljen mätare med en art i Sverige, lindmätare.
 5. Eranos

  Eranos (grek., egentligen ’knytkalas’), svensk vetenskaplig tidskrift för klassisk filologi och nygrekiska, grundad av Vilhelm Lundström 1896.
 6. Eranthis

  Eranthis, det vetenskapliga namnet på växtsläktet vintergäck.
 7. Eranthemum

  Eranthemum, det vetenskapliga namnet på ett släkte akantusväxter med 30 arter buskar hemmahörande i Indonesien.
 8. Eranos Jahrbuch

  Eranos Jahrbuch , årsbok där föredrag vid årliga samlingar i Casa Eranos i Ascona, Schweiz, publiceras.
 9. Sven Nilsson

  Nilsson, Sven, 1787–1883, naturforskare och arkeolog, intendent vid Vetenskapsakademiens zoologiska museum i Stockholm 1828–31, professor i naturalhistoria i Lund 1832–56, prästvigd och kyrkoherde 1838, prost 1839.
 10. Timbuktu

  Timbuktu, franska Tombouctou, oasstad i mellersta Mali; 35 600 invånare (2010).