1. erast

  erast i antikens Grekland benämning på den äldre parten i ett manligt homosexuellt förhållande.
 2. Erasistratos

  Erasistratos från Keos, 200-talet f.Kr., grekisk läkare, troligen verksam i Alexandria.
 3. Erasmus

  Erasmus, European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, utbildningsprogram för ökat utbyte av studerande och lärare mellan högskolor inom EU-länderna (genom beslut av EG:s ministerråd 1990 har även EFTA-länderna möjlighet att ansluta sig).
 4. Erasmus Montanus

  Erasmus Montanus, titelperson i en komedi av Ludvig Holberg (1731), i vilken diktaren driver med lärdomshögfärd, akademiskt pedanteri och inte minst avarterna inom disputationsväsendet.
 5. Erasmus Darwin

  Darwin, Erasmus, 1731–1802, brittisk läkare, farfar till Charles Darwin.
 6. Erasmus av Rotterdam

  Erasmus av Rotterdam (egentligen Desiderius Erasmus), född ca 1469, död 12 juli 1536, nederländsk humanist.

 7. Josephine Miles

  Miles, Josephine, 1911–85, amerikansk stilforskare.
 8. James Caan

  Caan, James, född 1939, amerikansk skådespelare.

 9. Meshuggah

  Meshuggah, hårdrockgrupp, bildad 1987 och ombildad 1988 av gitarristen och sångaren Jens Kidman ( född 1966) och gitarristen Fredrik Thordendal ( född 1970).
 10. Arnold Schwarzenegger

  Schwarzenegger, Arnold, född 1947, österrikisk-amerikansk kroppsbyggare och skådespelare (amerikansk medborgare 1983).