1. erbjuda

  erbjuda [e`r- el. ä`r-] verb erbjöd erbjudit erbjuden erbjudna, pres. erbjuder ORDLED: er-bjud-er SUBST.: erbjudande (till 1); erbjudan (till 1)
  Svensk ordbok
 2. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 3. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 4. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.

 5. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).

 6. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 7. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 8. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.
 9. erbjuda sig

  erbjuda sig [e`r- el. ä`r-] verb erbjöd erbjudit, pres. erbjuder ORDLED: er-bjud-er SUBST.: erbjudande; erbjudan
  Svensk ordbok
 10. Black Friday

  Black Friday sedan början av 1960-talet etablerad benämning på den dag som i USA infaller omedelbart dagen efter Thanksgiving Day (fjärde torsdagen i november).