1. erfarenhet

  erfarenhet, filosofiskt begrepp med skiftande innehåll.
 2. erfarenhetsfilosofi

  erfarenhetsfilosofi, filosofisk riktning som betonar erfarenhetens roll som bas för vår kunskap, se empirism.
 3. vetenskap och beprövad erfarenhet

  vetenskap och beprövad erfarenhet, term som är officiellt giltig inom hälso- och sjukvården och som används även inom andra samhällssektorer.

 4. erfaren

  erfaren [e`r- el. ä`r-] adj. erfaret erfarna ORDLED: er-far-en
  Svensk ordbok
 5. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 6. erfarenhet

  erfarenhet [e`r- el. ä`r-] subst. ~en ~er ORDLED: er-far-en-het-en
  Svensk ordbok
 7. erfarenhetsmässig

  erfarenhetsmässig [e`r- el. ä`r-] adj. ~t ORDLED: er-far-en-hets-mäss-ig
  Svensk ordbok
 8. IRA

  IRA, Irish Republican Army, Irländska republikanska armén, katolsk revolutionär styrka, bildad 1919 i syfte att upprätta en oberoende republik på Irland.

 9. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 10. landshövding

  landshövding är chefen för en länsstyrelse i Sverige och regeringens representant i länet.