1. ERG

  ERG, förkortning för elektroretinografi.
 2. erg

  erg, namn på och beteckning för energienheten i CGS-systemet, där 1 erg = 1 dyncentimeter (dyn cm).
 3. erg

  erg, sandöken med dyner.
 4. Erg Chech

  Erg Chech, öken i sydvästra Algeriet och norra Mali; för belägenhet se landskarta Algeriet och Mali.
 5. Erg Iguidi

  Erg Iguidi, Iguidiöknen, öken i västra Algeriet och norra Mauretanien; för belägenhet se landskarta Algeriet och Mauretanien.
 6. Grand Erg Occidental

  Grand Erg Occidental, öken i mellersta Algeriet; för belägenhet se landskarta Algeriet.
 7. Grand Erg Oriental

  Grand Erg Oriental, öken i östra Algeriet; för belägenhet se landskarta Algeriet.
 8. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.
 9. ergometer

  ergometer, instrument eller anordning som mäter det arbete som utförs av en grupp muskler, t.ex. ergometercykel eller rullande matta.
 10. ergatogyn

  ergatogyn, myra vars huvud och mellankropp liknar en arbetsmyras men som har fullt utbildade honliga könsorgan.