1. erg

  erg, sandöken med dyner.
 2. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.

 3. ergo

  ergo (lat., ’alltså’), alltså, följaktligen. I en logisk slutledning inleds följdsatsen av ergo som i Cogito, ergo sum ’Jag tänker, alltså finns jag till’ (Descartes).
 4. ergativ

  ergativ, grammatisk term för ett kasus som finns i vissa språk (t.ex. baskiska och eskimåisk-aleutiska språk) och som anger den handlande (ofta subjekt till transitivt verb) gentemot den eller det som utsätts för ett skeende (ofta objekt till transitivt verb eller subjekt vid intransitivt verb).
 5. ergotism

  ergotism, mjöldrygeförgiftning, är känd redan från en assyrisk inskription (600 f.Kr.).
 6. ERG

  ERG, förkortning för elektroretinografi.
 7. erg

  erg, namn på och beteckning för energienheten i CGS-systemet, där 1 erg = 1 dyncentimeter (dyn cm).
 8. Homo ergaster

  Homo ergaster, hominin art av släktet äkta människor (Homo) som levde i södra och östra Afrika under pleistocen för 1,8–1,3 miljoner år sedan.

 9. cogito, ergo sum

  cogito, ergo sum, citat ur Descartes ”Discours de la méthode” (1637).
 10. ergometri

  ergometri, mätning av muskelarbete med ergometer.