1. ergo

  ergo (lat., ’alltså’), alltså, följaktligen. I en logisk slutledning inleds följdsatsen av ergo som i Cogito, ergo sum ’Jag tänker, alltså finns jag till’ (Descartes).
 2. Ergo

  Ergo, Uppsala studentkårs tidning.
 3. ergo

  er´go adv.
  Svensk ordbok
 4. cogito, ergo sum

  cogito, ergo sum, citat ur Descartes ”Discours de la méthode” (1637).
 5. post hoc ergo propter hoc

  post hoc ergo propter hoc, ’efter detta, alltså till följd av detta’, en från logiken hämtad benämning på det felslut som består i att man låter tidsföljd gälla som orsaksföljd.
 6. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.
 7. ergometer

  ergometer, instrument eller anordning som mäter det arbete som utförs av en grupp muskler, t.ex. ergometercykel eller rullande matta.
 8. ergodicitet

  ergodicitet, term inom statistisk mekanik och matematik vilken innebär att tidsmedelvärden kan ersättas med rumsmedelvärden.
 9. Ergonomidesign AB

  Ergonomidesign AB, Bromma, ett av Sveriges ledande designkonsultföretag, bildat 1969.
 10. Ergotimos

  Ergotimos, athensk krukmakare verksam i andra fjärdedelen av 500-talet f.Kr.