1. eritrean

    eritrea´n subst. ~en ~er ORDLED: eritre-an-en
    Svensk ordbok
  2. Eritrea

    Eritrea är ett land i östra Afrika, vid Röda havet.

  3. befrielserörelse

    befrielserörelse, politisk rörelse med syfte att göra en förtryckt folkgrupp fri från främmande härskare, t.ex. en ockupationsmakt, en imperiestat eller en kolonialmakt.