1. erkännande

  erkännande, folkrättsligt begrepp.
 2. erkännande

  erkännande, inom processrätten en förklaring varigenom någon vidgår ett för honom oförmånligt konkret sakförhållande.
 3. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 4. erkännande

  erkännande [e`r- el. ä`r-] subst. ~t ~n ORDLED: er-känn-and-et
  Svensk ordbok
 5. erkänna

  erkänna [e`r- el. ä`r-] verb erkände erkänt, pres. erkänner ORDLED: er-känn-er SUBST.: erkännande
  Svensk ordbok
 6. erkännsam

  erkännsam [e`r- el. ä`r-] adj. ~t ~ma ORDLED: er-känn-samm-are
  Svensk ordbok
 7. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 8. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. tredje part

  tredje part, person eller organ som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad avser det ärende som behandlas.