1. era

  era, i kalendariska sammanhang den tidrymd som tar sin början vid en viss tidpunkt, epok.
 2. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 3. proterozoikum

  proterozoikum, geologiskt tidsavsnitt (eon) omfattande tiden mellan 2 430 och 542 miljoner år före nutid, dvs. den yngre delen av prekambrium.
 4. arkeikum

  arkeikum, den mellersta delen (eonen) av den prekambriska tiden, från ca 4 030 miljoner år sedan fram till för 2 430 miljoner år sedan.
 5. mesozoikum

  mesozoikum är en geologisk era som började för 251 miljoner år sedan och varade tills dinosaurierna dog ut för 66 miljoner år sedan.
 6. fanerozoikum

  fanerozoikum, yngsta delen (eonen) i jordens utvecklingshistoria, den vi själva är en del av och som började med den kambriska perioden för 542 miljoner år sedan.
 7. kenozoikum

  kenozoikum är den nuvarande geologiska eran, som började för 66 miljoner år sedan då dinosaurierna dog ut.
 8. paleozoikum

  paleozoikum är en geologisk era som började för 542 miljoner år sedan och varade tills en mängd djur dog ut för 251 miljoner år sedan.
 9. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 10. geologi

  geologi är läran om jordskorpans uppbyggnad, sammansättning och utveckling och om de processer som förändrar den.