1. erot

  erot, amorin eller kupidon ( cupidon), kärleksgud i form av en vanligen bevingad barngestalt (jämför Eros och Amor).
 2. erotik

  erotik, sexualitet med tonvikt på de sinnliga, sensuella inslagen i mötet mellan människor.
 3. erotisk konst

  erotisk konst, konstnärliga framställningar med sexuella motiv.
 4. erotisk litteratur

  erotisk litteratur kan vara av ytterst skiftande art: rolig, sadistisk, lyrisk, pedagogisk, galant, symbolisk etc.
 5. erotomani

  erotomani, extremt starkt sexuellt begär, sexuellt intresse eller behov av sexuella erövringar.
 6. erot

  erot [-å´t äv. -o´t] subst. ~en ~er ORDLED: erot-en
  Svensk ordbok
 7. erotica

  erotica (lat., av grekiska erōtikos ’hörande till kärleken’, av erōs ’kärlek’), litteratur med erotiska eller pornografiska motiv.
 8. Erotylidae

  Erotylidae, det vetenskapliga namnet på skalbaggsfamiljen trädsvampbaggar.
 9. erotiker

  erotiker [-å´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: erot-ik-ern
  Svensk ordbok
 10. erotik

  eroti´k subst. ~en ORDLED: erot-ik-en
  Svensk ordbok