1. ERS

  ERS, European Remote Sensing Satellite, benämning på ESA:s första fjärranalyssatelliter.
 2. Ers

  Ers el. ers [e´rs] pron., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. ersättningsfond

  ersättningsfond, reservering av medel för återanskaffning av skattepliktig tillgång som har skadats i näringsverksamhet eller för fastighet som har tvångsavyttrats.
 4. Ersta sjukhus

  Ersta sjukhus, Stockholm, den största enheten inom Ersta diakonisällskaps verksamhet.
 5. Ersta diakonisällskap

  Ersta diakonisällskap i Stockholm, ideell förening med anknytning till Svenska kyrkan.
 6. Ersta Sköndal högskola

  Ersta Sköndal Bräcke högskola, sammanslagning av Ersta Diakonisällskaps sjuksköterskehögskola och Sköndalsinstitutet.

 7. Ralph Erskine

  Erskine, Ralph, född 24 februari 1914, död 16 mars 2005, brittisk-svensk arkitekt.
 8. Ersekë

  Ersekë, stad i sydöstra Albanien; för belägenhet se landskarta Albanien.
 9. Ersjön

  Ersjön, kinesiska Er Hai, ’Öronsjön’, långsmal sjö i Kina, i provinsen Yunnan, 1 980 m ö.h. på Yünnan–Guizhous högplatå; 250 km 2, största djup 21 m.
 10. ersättare

  ersättare, benämning på ”suppleant” för riksdagsledamot.