1. ERS

  ERS, European Remote Sensing Satellite, benämning på ESA:s första fjärranalyssatelliter.
 2. Ers

  Ers el. ers [e´rs] pron., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. ersättningsben

  ersättningsben, skelettelement som hos ryggradsdjur anläggs i form av ”modeller” i brosk, vilka senare ombildas till benvävnad.
 4. Ersjön

  Ersjön, kinesiska Er Hai, ’Öronsjön’, långsmal sjö i Kina, i provinsen Yunnan, 1 980 m ö.h. på Yünnan–Guizhous högplatå; 250 km 2, största djup 21 m.
 5. ersättningsreserv

  ersättningsreserv, skadereserv, det beräknade värdet av ett försäkringsbolags samlade ansvarighet på grund av inträffade, oreglerade försäkringsfall.
 6. ersättare

  ersättare, benämning på ”suppleant” för riksdagsledamot.
 7. Erstavik

  Erstavik, herrgård i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).
 8. Erska

  Erska, f.d. församling i Alingsås kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 9. ersmäss

  ersmäss, ersmässa , 18 maj, se eriksmässa.
 10. ersättningsfond

  ersättningsfond, reservering av medel för återanskaffning av skattepliktig tillgång som har skadats i näringsverksamhet eller för fastighet som har tvångsavyttrats.