1. ERS

  ERS, European Remote Sensing Satellite, benämning på ESA:s första fjärranalyssatelliter.
 2. ersättare

  ersättare, benämning på ”suppleant” för riksdagsledamot.
 3. Ers

  Ers el. ers [e´rs] pron., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. Erstavik

  Erstavik, herrgård i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).
 5. ersarimattor

  ersarimattor, handknutna mattor tillverkade i norra Afghanistan, se afghanmattor.
 6. Ersta sjukhus

  Ersta sjukhus, Stockholm, den största enheten inom Ersta diakonisällskaps verksamhet.
 7. Ersta diakonisällskap

  Ersta diakonisällskap i Stockholm, ideell förening med anknytning till Svenska kyrkan.
 8. ersättning vid frihetsinskränkning

  ersättning vid frihetsinskränkning, statlig staten ersättning när någon genom felaktigt myndighetsbeslut har berövats friheten.
 9. ersättningsfond

  ersättningsfond, reservering av medel för återanskaffning av skattepliktig tillgång som har skadats i näringsverksamhet eller för fastighet som har tvångsavyttrats.
 10. Ersekë

  Ersekë, stad i sydöstra Albanien; för belägenhet se landskarta Albanien.