1. ersättare

  ersättare, benämning på ”suppleant” för riksdagsledamot.
 2. ersättningsben

  ersättningsben, skelettelement som hos ryggradsdjur anläggs i form av ”modeller” i brosk, vilka senare ombildas till benvävnad.
 3. ersättningsreserv

  ersättningsreserv, skadereserv, det beräknade värdet av ett försäkringsbolags samlade ansvarighet på grund av inträffade, oreglerade försäkringsfall.
 4. ersättningsfond

  ersättningsfond, reservering av medel för återanskaffning av skattepliktig tillgång som har skadats i näringsverksamhet eller för fastighet som har tvångsavyttrats.
 5. ersättningsslag

  ersättningsslag, hjärtslag som startas av ett område utanför sinusknutan (en s.k. ektopisk fokus), om ett normalt, dvs. sinusknuteutlöst hjärtslag uteblir eller inte kan fortledas till hjärtats kammare.
 6. ersättning vid frihetsinskränkning

  ersättning vid frihetsinskränkning, statlig staten ersättning när någon genom felaktigt myndighetsbeslut har berövats friheten.
 7. ersättare

  ersättare [e`r- el. ä`r-] subst. ~n äv. ersättarn, plur. ~, best. plur. ersättarna ORDLED: er-sätt-ar-en
  Svensk ordbok
 8. ersätta

  ersätta [e`r- el. ä`r-] verb ersatte ersatt, pres. ersätter ORDLED: er-sätt-er SUBST.: ersättande, ersättning
  Svensk ordbok
 9. ersättlig

  ersättlig [e`r- el. ä`r-] adj. ~t ORDLED: er-sätt-lig
  Svensk ordbok
 10. ersättning

  ersättning [e`r- el. ä`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: er-sätt-ning-en
  Svensk ordbok