1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 3. ersätta

  ersätta [e`r- el. ä`r-] verb ersatte ersatt, pres. ersätter ORDLED: er-sätt-er SUBST.: ersättande, ersättning
  Svensk ordbok
 4. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 5. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. ersättare

  ersättare, benämning på ”suppleant” för riksdagsledamot.
 10. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.