1. eskader

  eskader, fartygsförband sammansatt av ett antal lägre förband (divisioner) samt en eller flera tyngre enheter.
 2. eskader

  eskader, operativt flygförband sammansatt av flygflottiljer.
 3. eskader

  eska´der subst. ~n eskadrar ORDLED: eskadr-ar
  Svensk ordbok
 4. Fernão de Magalhães

  Magalhães, Fernão de, född cirka 1480, död 27 april 1521, portugisisk-spansk sjöfarare, ledare för den första europeiska världsomseglingen.

 5. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 6. förband

  förband, militär enhet organiserad för att lösa en krigsuppgift; i fred organiseras förband för t.ex. utbildning.
 7. Bartolomeu Diaz

  Diaz, Bartolomeu, född ca 1450, död 1500, portugisisk sjöfarare, den förste europé som kringseglade Afrikas sydspets.
 8. Doggers bank

  Doggers bank, undervattensbank i Nordsjön, 150 km öster om Storbritannien, drygt 250 km lång och 100 km bred.

 9. division

  division, delning, indelning, avdelning; benämning på vissa militära förband.
 10. Vasco da Gama

  da Gama, Vasco, född cirka 1469, död 24 december 1524, portugisisk upptäcktsresande, mest känd för sin upptäckt av sjövägen till Indien.