1. ESS

  ESS, evolutionärt stabil strategi, nyckelbegrepp inom evolutionsbiologisk teori, där det lanserats främst av den brittiske teoretikern John Maynard Smith, som hämtat inspiration från den matematiska spelteorin.
 2. essentiella aminosyror

  essentiella aminosyror, aminosyror som måste ingå i kosten eftersom de är nödvändiga för normala livsfunktioner men inte kan bildas av organismen.
 3. essentialism

  essentialism, inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga.
 4. ess

  ess, äss, spelkort med endast ett svittecken.
 5. essentiella näringsämnen

  essentiella näringsämnen, livsnödvändiga komponenter i kosten.
 6. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 7. essens

  essens, filosofisk term, skapad som motsvarighet till det aristoteliska ousia, vars ena huvudbetydelse missuppfattades i platonistisk riktning som beteckning för en för flera olika ting av samma slag (”art”, ”species”) gemensam evig och oföränderlig urbild eller urform.
 8. essentiell

  essentiell, väsentlig, tillhörande någots väsen (essens).
 9. ESS

  ESS, European Spallation Source, sameuropeisk forskningsanläggning under uppförande i Lund, för studier inom fysik, materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik med användning av neutroner.

 10. ESS-brev

  ESS-brev, typ av försändelse införd 1991 av Posten som gemensam ersättning för tidigare rek-, ass- och expressförsändelser.