1. ess

  ess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen e, grundton i Ess-dur (tre ♭) och ess-moll (sex ♭).
 2. ESS

  ESS, European Spallation Source, sameuropeisk forskningsanläggning under uppförande i Lund, för studier inom fysik, materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik med användning av neutroner.
 3. ess

  ess, äss, spelkort med endast ett svittecken.
 4. ess

  ess, äss, serveess, term som används i många olika bollsporter, till exempel bordtennis, tennis och volleyboll, för en direkt vinnande serve.
 5. ESS

  ESS, evolutionärt stabil strategi, nyckelbegrepp inom evolutionsbiologisk teori, där det lanserats främst av den brittiske teoretikern John Maynard Smith, som hämtat inspiration från den matematiska spelteorin.
 6. ess

  2ess subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ess-et
  Svensk ordbok
 7. ess

  1ess el. äss subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ess-et, äss-et
  Svensk ordbok
 8. ESS-brev

  ESS-brev, typ av försändelse införd 1991 av Posten som gemensam ersättning för tidigare rek-, ass- och expressförsändelser.
 9. essens

  essens, koncentrerat ämne som används som arom- eller smaktillsats i saft, bakverk, konfekt, spritdrycker, kosmetika etc.
 10. essens

  essens, filosofisk term, skapad som motsvarighet till det aristoteliska ousia, vars ena huvudbetydelse missuppfattades i platonistisk riktning som beteckning för en för flera olika ting av samma slag (”art”, ”species”) gemensam evig och oföränderlig urbild eller urform.