1. essä

  essä är egentligen ett franskt ord ( essai) som betyder ”försök”.
 2. essä

  essä äv. essay [esä´] subst. ~n ~er ORDLED: ess-än, ess-ayn
  Svensk ordbok
 3. essäprov

  essäprov, kunskapsprov av traditionell typ, där den prövade själv fritt formulerar sina svar på ställda frågor.
 4. essäpriset

  essäpriset, litteraturpris, se Lotten von Kræmers pris.
 5. essäuppgift

  essä`uppgift subst. ~en ~er ORDLED: essä--upp-gift-en
  Svensk ordbok
 6. essäfråga

  essä`fråga subst. ~n essäfrågor ORDLED: essä--fråg-an
  Svensk ordbok
 7. essäist

  essäist äv. essayist [esäis´t] subst. ~en ~er ORDLED: essä-ist-en, essay-ist-en
  Svensk ordbok
 8. essäistik

  essäistik äv. essayistik [esäisti´k] subst. ~en ORDLED: essä-ist-ik-en, essay-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 9. essäistisk

  essäistisk äv. essayistisk [esäis´t-] adj. ~t ORDLED: essä-ist-isk, essay-ist-isk
  Svensk ordbok
 10. essay

  essay, litterär genre, se essä.