1. essäist

  essäist äv. essayist [esäis´t] subst. ~en ~er ORDLED: essä-ist-en, essay-ist-en
  Svensk ordbok
 2. George Orwell

  Orwell, George, pseudonym för Eric Blair, 1903–50, brittisk författare.
 3. essäistisk

  essäistisk äv. essayistisk [esäis´t-] adj. ~t ORDLED: essä-ist-isk, essay-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. essäistik

  essäistik äv. essayistik [esäisti´k] subst. ~en ORDLED: essä-ist-ik-en, essay-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 5. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 6. Herbert Spencer

  Spencer, Herbert, 1820–1903, brittisk filosof.
 7. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.
 8. Sara Danius

  Danius, Sara, 1962–2019, litteraturforskare och litteraturkritiker, professor i estetik vid Södertörns högskola, ledamot av Svenska Akademien 2013–19, dess ständiga sekreterare 2015–19; dotter till Anna Wahlgren.

 9. Ji Kang

  Ji Kang, 223–262, kinesisk poet och essäist.

 10. Mario Vargas Llosa

  Vargas Llosa, Mario, född 28 mars 1936, peruansk författare, sedan 1993 även spansk medborgare efter en konflikt med Alberto Fujimoris regim, Nobelpristagare i litteratur 2010.