1. Virginia Woolf

  Woolf, född Stephen, Virginia, född 25 januari 1882, död 28 mars 1941, brittisk författare.

 2. Radix

  Radix, kulturtidskrift utgiven 1978–82 av Harry Järv.
 3. Domingo Faustino Sarmiento

  Sarmiento, Domingo Faustino, 1811–88, argentinsk författare och politiker, president 1868–74.
 4. Walter Höllerer

  Höllerer, Walter, 1922–2003, tysk (västtysk) litteraturvetare och författare.
 5. Charles Olson

  Olson, Charles, 1910–70, amerikansk författare.
 6. kulturjournalistik

  kulturjournalistik, benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den litterära essän och recensionen till intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig själv och sin egen sakkunskap.
 7. Helena Granström

  Granström, Helena, född 1983, författare.
 8. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 9. N P van Wyk Louw

  Louw, Nicolaas Petrus van Wyk, 1906–70, sydafrikansk (afrikaansspråkig) författare, dramatiker och essäist, professor i Amsterdam 1950–58, senare vid Witwatersrand i Johannesburg.
 10. Auguste Vermeylen

  Vermeylen, Auguste, 1872–1945, belgisk (nederländskspråkig) författare, redaktör för tidskriften Van Nu en Straks (’I dag och i framtiden’) 1893–1901.