1. esse

  ess`e subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 2. esse, non videri

  esse, non videri (latin), ’vara, inte synas’, valspråk för Fredrik II (den store) av Preussen.
 3. esse est percipi

  esse est percipi (latin), ’att vara är att förnimmas’.
 4. praeterea censeo Carthaginem esse delendam

  praeterea censeo Carthaginem esse delendam, för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
 5. essens

  essens, koncentrerat ämne som används som arom- eller smaktillsats i saft, bakverk, konfekt, spritdrycker, kosmetika etc.
 6. essens

  essens, filosofisk term, skapad som motsvarighet till det aristoteliska ousia, vars ena huvudbetydelse missuppfattades i platonistisk riktning som beteckning för en för flera olika ting av samma slag (”art”, ”species”) gemensam evig och oföränderlig urbild eller urform.
 7. Essen

  Essen, stad i delstaten Nordrhein–Westfalen, Tyskland; 569 900 invånare (2014).
 8. essentiell

  essentiell, väsentlig, tillhörande någots väsen (essens).
 9. essentialism

  essentialism, inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga.
 10. Esselte

  Esselte, Stockholm, kontorsvarukoncern; moderbolag är Esselte AB.