1. Essen

  Essen, stad i delstaten Nordrhein–Westfalen, Tyskland; 569 900 invånare (2014).
 2. von Essen

  von Essen, namn på många släkter, av vilka tre introducerats på svenska riddarhuset.
 3. Axel Essén

  Essén, Axel, författare och tidningsman, se Anders Eje.
 4. Rütger Essén

  Essén, Rütger, 1890–1972, tidningsman och skriftställare.
 5. essens

  essens, koncentrerat ämne som används som arom- eller smaktillsats i saft, bakverk, konfekt, spritdrycker, kosmetika etc.
 6. essens

  essens, filosofisk term, skapad som motsvarighet till det aristoteliska ousia, vars ena huvudbetydelse missuppfattades i platonistisk riktning som beteckning för en för flera olika ting av samma slag (”art”, ”species”) gemensam evig och oföränderlig urbild eller urform.
 7. essentiell

  essentiell, väsentlig, tillhörande någots väsen (essens).
 8. essentialism

  essentialism, inom metafysiken uppfattningen att somliga av objektens egenskaper är essentiella (väsentliga) för objekten, medan andra egenskaper är tillfälliga.
 9. Siri von Essen

  von Essen, Sigrid ( Siri), 1850–1912, skådespelerska; jämför släktartikel von Essen.
 10. Fredric Ulric von Essen

  von Essen, Fredric Ulric, 1721–81, friherre, politiker; jämför släktartikel von Essen.