1. essentiell

  essentiell, väsentlig, tillhörande någots väsen (essens).
 2. essentiella aminosyror

  essentiella aminosyror, aminosyror som måste ingå i kosten eftersom de är nödvändiga för normala livsfunktioner men inte kan bildas av organismen.
 3. essentiell

  essentiell [-ensiel´] adj. ~t ORDLED: ess-enti-ell
  Svensk ordbok
 4. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 5. essentiella fettsyror

  essentiella fettsyror, fettsyror som inte kan bildas i kroppen men som är nödvändiga för dess normala funktioner och därför måste tillföras med kosten.
 6. essentiella spårämnen

  essentiella spårämnen, hos djur inklusive människa grundämnen som i små mängder är nödvändiga för livsfunktionerna.
 7. essentiella näringsämnen

  essentiella näringsämnen, livsnödvändiga komponenter i kosten.
 8. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 9. fettsyror

  fettsyror, alifatiska karboxylsyror med grundformeln CH3(CH2)nCOOH.

 10. fetter

  fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller.