1. E Annie Proulx

  Proulx, Edna Annie, född 1935, amerikansk författare.
 2. ess

  ess, äss, spelkort med endast ett svittecken.
 3. écarté

  écarté, franskt kortspel från tidigt 1800-tal, utvecklat ur trumf.
 4. tjuvhålla

  tju`vhålla verb tjuvhöll tjuvhållit, pres. tjuvhåller ORDLED: tjuv--håll-er SUBST.: tjuvhållande, tjuvhållning
  Svensk ordbok
 5. honnör

  honnö´r subst. ~en ~er ORDLED: honn-ör-en
  Svensk ordbok
 6. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok
 7. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok
 8. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok