1. EST

  EST, European Solar Telescope, stort europeiskt solteleskop med planerad byggstart 2021.

 2. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 3. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 4. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 5. alea iacta est

  alea iacta est, se tärningen är kastad.
 6. nunc est bibendum

  nunc est bibendum (latin), nu bör eller skall det drickas.
 7. esse est percipi

  esse est percipi (latin), ’att vara är att förnimmas’.
 8. ester

  ester, kemisk förening, se estrar.
 9. EST

  EST, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Estland.
 10. Ester Blenda Nordström

  Nordström, Ester Blenda, 1891–1948, författare och journalist, främst i Svenska Dagbladet under signaturen Bansai.