1. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 2. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 3. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 4. ester

  ester, kemisk förening, se estrar.
 5. esterhydrolys

  esterhydrolys, kemisk reaktion vid vilken en ester reagerar med vatten under bildning av motsvarande karboxylsyra och alkohol:
  RCOOR′+H 2O⇒RCOOH+R′OH,
  där R och R′ är organiska grupper.
 6. Estonia

  Estonia, egentligen M/S Estonia, bil- och passagerarfärja som sjönk i Östersjön 28 september 1994, varvid 852 människor omkom.
 7. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 8. Ester Blenda Nordström

  Nordström, Ester Blenda, 1891–1948, författare och journalist, främst i Svenska Dagbladet under signaturen Bansai.

 9. Grand Est

  Grand Est, region i nordöstra Frankrike; 57 430 km2, 5,5 miljoner invånare (2019).

 10. alea iacta est

  alea iacta est, se tärningen är kastad.