1. purim

  purim, judisk glädjehögtid som firas den 14 och 15 i månaden Adar.
 2. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 3. Ester

  Ester, Esters bok, en av Gamla Testamentets böcker.
 4. Haman

  Haman, enligt Esters bok i Gamla Testamentet en hög persisk ämbetsman och judarnas oförsonlige fiende.
 5. fytas

  fytas, hydrolytiskt enzym (esteras) som spjälkar fytinsyra och fytater i myo-inositol, som är resorberbar, och fosfatjoner.
 6. Tillägg till Ester

  Tillägg till Ester, en rad fria utbroderingar av originaltexten i den grekiska versionen av Ester (Esters bok).
 7. judisk teater.

  judisk teater. En inomjudisk dramatik utvecklades sent, och verkligt vardagliga ämnen kunde inte behandlas förrän efter den språkliga förnyelsen mot slutet av 1800-talet.
 8. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 9. Ahasveros

  Ahasveros, omtalad i Bibeln i Esra 4:6 och i Esters bok, är identisk med perserkungen Xerxes.
 10. Mordokaj

  Mordokaj, Mordokai, i Esters bok i Gamla Testamentet en jude som är fosterfar till bokens hjältinna Ester.