1. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 2. estet

  estet är en person som är intresserad av det som är konstnärligt och vackert.
 3. estetisk

  estetisk betyder vacker och konstnärlig.
 4. estetisk-praktisk linje

  estetisk-praktisk linje, försöksverksamhet med tvåårig grundläggande estetisk-praktisk utbildning i gymnasieskolan med inriktning mot konstnärliga yrken inom områden som bild, dans, slöjd eller teater.
 5. estet

  este´t subst. ~en ~er ORDLED: est-et-en
  Svensk ordbok
 6. esteticism

  esteticism, den åskådning som sätter estetiska kvaliteter och upplevelsen av dem högst på värdeskalan, ovanför t.ex. sociala, moraliska eller religiösa hänsyn.
 7. relationell estetik

  relationell estetik, relationell konst, begrepp inom samtidskonsten för en socialt orienterad konst där mänskliga relationer och interaktivitet är av central betydelse.
 8. estetiska programmet

  estetiska programmet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.
 9. praktisk-estetiska ämnen

  praktisk-estetiska ämnen, i grundskolan samlingsbenämning på ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.
 10. estetiker

  este´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: est-et-ik-ern
  Svensk ordbok