1. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.
 2. estniska

  es´tniska subst. ~n estniskor ORDLED: estn-isk-an
  Svensk ordbok
 3. Estniska Dagbladet

  Estniska Dagbladet, tidning på estniska, se Eesti Päevaleht.
 4. Estniska Kommittén

  Estniska Kommittén, Esternas riksförbund, Eesti Komitee, organisation för ester i Sverige, grundad 1944.
 5. Estniska huset

  Estniska huset, exilestnisk kulturlokal i Stockholm.
 6. Estniska Nationalfonden

  Estniska Nationalfonden, Eesti Rahvusfond, ERF, estnisk central organisation i Sverige.
 7. Estniska Nationalrådet

  Estniska Nationalrådet, Eesti Rahvusnõukogu, ERN, estnisk organisation bildad 1947 som en politisk centralorganisation (man övertog då den danska motståndsrörelsens lokaler i Stockholm).
 8. Estniska Röda korsets orden

  Estniska Röda korsets orden, estniska Eesti Punase Risti teenetemärk, estnisk orden instiftad 1926 som Röda korsets utmärkelsetecken.
 9. Estniska ortodoxa kyrkan i Sverige

  Estniska ortodoxa kyrkan i Sverige, samfund bildat 1945 efter den omfattande flyktinginvandringen från Estland 1944.
 10. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

  Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, samfund, bildat 1945 efter den omfattande flyktinginvandringen från Estland 1944.