1. Estniska Nationalfonden

  Estniska Nationalfonden, Eesti Rahvusfond, ERF, estnisk central organisation i Sverige.
 2. Estniska Nationalrådet

  Estniska Nationalrådet, Eesti Rahvusnõukogu, ERN, estnisk organisation bildad 1947 som en politisk centralorganisation (man övertog då den danska motståndsrörelsens lokaler i Stockholm).
 3. estniska

  estniska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av drygt 1 miljon (2010), varav merparten i Estland (ca 950 000) samt av grupper om minst 10 000 personer i Ryska federationen, USA, Canada, Finland och Sverige.
 4. Ilse Lehiste

  Lehiste, Ilse, 1922–2010, estnisk-amerikansk språkforskare, professor i lingvistik vid Ohio State University, Columbus, 1965–87.
 5. Peeter Puide

  Puide, Peeter, född 1938, författare av estnisk börd.
 6. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 7. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 8. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.