1. ester

  ester, kemisk förening, se estrar.
 2. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 3. Ester Blenda Nordström

  Nordström, Ester Blenda, 1891–1948, författare och journalist, främst i Svenska Dagbladet under signaturen Bansai.

 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. Ester

  Ester, Esters bok, en av Gamla Testamentets böcker.
 6. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 7. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 8. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 9. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 10. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.