1. ester

  ester, kemisk förening, se estrar.
 2. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 3. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 4. Ester

  Ester, Esters bok, en av Gamla Testamentets böcker.
 5. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 6. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 7. esse est percipi

  esse est percipi (latin), ’att vara är att förnimmas’.
 8. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 9. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 10. organiska syror

  organiska syror är kemiska föreningar av kol, väte och syre som innehåller minst en karboxylgrupp.