1. et

  et (latin), ’och’, ’även’.
 2. et al.

  et al., förkortning för latin et alii ’och andra’.
 3. divide et impera

  divide et impera, söndra och härska! Detta uttryck är tidigast känt från tiden omkring 1600 med belägg hos två italienska författare.
 4. Sven (”X-et”) Erixson

  Erixson, Sven (”X-et”), född 23 november 1899, död 17 maj 1970, konstnär, professor vid Konsthögskolan 1943–53; bror till Thure Eson.
 5. et tu, Brute

  et tu, Brute (latin), ’även du, (min) Brutus’, enligt Shakespeares ”Julius Caesar” de ord Caesar yttrade då han bland sina mördare fann den av honom gynnade Marcus Junius Brutus.
 6. Suecia antiqua et hodierna

  Suecia antiqua et hodierna (lat., ’Det forna och nuvarande Sverige’), topografiskt planschverk över stormaktstidens Sverige.
 7. ET

  ET är nationalitetsbeteckning för Etiopien.
 8. ET

  ET, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Egypten.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. panem et circenses

  panem et circenses (latin), bröd och skådespel; uttryck hos Juvenalis, med syftning på den utdelning av spannmål och det anordnande av cirkusspel varmed folkgunsten upprätthölls i det gamla Rom.