1. et

  et (latin), ’och’, ’även’.
 2. et al.

  et al., förkortning för latin et alii ’och andra’.
 3. et tu, Brute

  et tu, Brute (latin), ’även du, (min) Brutus’, enligt Shakespeares ”Julius Caesar” de ord Caesar yttrade då han bland sina mördare fann den av honom gynnade Marcus Junius Brutus.
 4. Saint-Pierre-et-Miquelon

  Saint-Pierre-et-Miquelon, fransk ögrupp i Atlanten, 25 km söder om Newfoundland.

 5. pro et contra

  pro et contra, argument för och emot en viss ståndpunkt vilka uppställs och vägs mot varandra.
 6. ora et labora

  ora et labora, bed och arbeta, sentens av inte närmare känd ålder; den förekommer i ett verk från ca 1200: qui orat et laborat, cor levat ad Deum cum manibus ’den som ber och arbetar, lyfter med händerna hjärtat till Gud’.
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. ET

  ET är nationalitetsbeteckning för Etiopien.
 9. ET

  ET, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Egypten.
 10. Suecia antiqua et hodierna

  Suecia antiqua et hodierna (lat., ’Det forna och nuvarande Sverige’), topografiskt planschverk över stormaktstidens Sverige.