1. et

  et (latin), ’och’, ’även’.
 2. et al.

  et al., förkortning för latin et alii ’och andra’.
 3. Sven (”X-et”) Erixson

  Erixson, Sven (”X-et”), född 23 november 1899, död 17 maj 1970, konstnär, professor vid Konsthögskolan 1943–53; bror till Thure Eson.
 4. ex aequo et bono

  ex aequo et bono, utifrån det skäliga och goda.
 5. pro et contra

  pro et contra, argument för och emot en viss ståndpunkt vilka uppställs och vägs mot varandra.
 6. ET

  ET är nationalitetsbeteckning för Etiopien.
 7. ET

  ET, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Egypten.
 8. panem et circenses

  panem et circenses (latin), bröd och skådespel; uttryck hos Juvenalis, med syftning på den utdelning av spannmål och det anordnande av cirkusspel varmed folkgunsten upprätthölls i det gamla Rom.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. Saône-et-Loire

  Saône-et-Loire, departement i Bourgogne, mellersta Frankrike; 8 580 km2, 549 800 invånare (2019).