1. eta

  eta ( ēta), η, Η, den sjunde bokstaven i det grekiska alfabetet.
 2. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 3. etan

  etan, C 2H 6, färglös, luktfri gas, som bl.a. förekommer i naturgas.
 4. ETA

  ETA, förkortning för baskiska Euskadi ta Askatasuna ’Baskerlandet och friheten’, terrororganisation i Spanien som förespråkade de baskiska områdenas återförening och fullständiga självständighet, upplöst 2018.

 5. E.T.A. Hoffmann

  Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus, född 24 januari 1776, död 25 juni 1822, tysk författare mellan romantik och realism, kompositör och musikkritiker, ursprungligen jurist.
 6. etalong

  etalong (franska étalon), prototyp (för ett mått), likare; typ av optisk interferometer (se Fabry–Perot-interferometer).
 7. eta

  eta, egentligen η, beteckning för verkningsgrad, t.ex. η = 0,75 = 75 %.
 8. eta

  eta, äldre nedsättande benämning på burakumin, en kastliknande minoritetsgrupp i Japan.
 9. eta

  eta, egentligen η, beteckning för dynamisk viskositet; SI-enhet pascalsekund (Pas).
 10. et al.

  et al., förkortning för latin et alii ’och andra’.