1. etablering

  etablering, det stadium efter groningen då en ny planta växer upp och rotar sig, så att den kan fortleva.
 2. etableringsreformen

  etableringsreformen, statlig reform för att underlätta och påskynda nyanlända flyktingars etablering i svenskt arbets- och samhällsliv.
 3. etableringsersättning

  etableringsersättning, ersättning som utgår till flyktingar, kvotflyktingar och skyddsbehövande med en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.
 4. etableringsrätt

  etableringsrätt, detsamma som näringsfrihet.
 5. etableringslots

  etableringslots, fristående aktör som på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska stödja nyanlända invandrare att hitta ett arbete.
 6. etableringsplan

  etableringsplan, plan för flyktingar att erhålla arbete, utformad av Arbetsförmedlingen. Etableringsplanen beskriver de aktiviteter som ska stödja den till Sverige nyanlända på vägen till arbetsmarknaden.
 7. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 8. Johan Nordström

  Nordström, Johan, 1891–1967, lärdomshistoriker, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala 1932–57.
 9. utvecklingskredit

  utvecklingskredit, statliga lån på särskilt förmånliga villkor för etablerings- eller andra utvecklingsprojekt i företag.
 10. logopedi

  logopedi, vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn.