1. etablering

  etablering, det stadium efter groningen då en ny planta växer upp och rotar sig, så att den kan fortleva.
 2. Singapore

  Singapore, stat i sydöstra Asien.

 3. utvecklingskredit

  utvecklingskredit, statliga lån på särskilt förmånliga villkor för etablerings- eller andra utvecklingsprojekt i företag.
 4. Johan Nordström

  Nordström, Johan, 1891–1967, lärdomshistoriker, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala 1932–57.
 5. logopedi

  logopedi, vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn.
 6. vallinsådd

  vallinsådd, vanligen insådd av vallväxter i en ettårig gröda, ofta vårsäd.
 7. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 8. telefoni

  telefoni, teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska eller optiska signaler eller radiosignaler.

 9. provinsbank

  provinsbank, tidigare benämning på affärsbank med verksamheten huvudsakligen begränsad till viss del av landet och med betydande regionalt ägande.
 10. Korsør

  Korsør, stad i Slagelse kommun, Region Sjælland, Danmark; 14 392 invånare (2015).