1. yttrandefrihetsgrundlagen

  yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för webbplatser på internet.

 2. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 3. primärvård

  primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.
 4. mediepolitik

  mediepolitik, statliga åtgärder som rör mediers funktioner, villkor och ställning i samhället och syftar till att viss produktion ska främjas (t.ex. inhemsk film) eller motverkas (t.ex. videovåld).
 5. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 6. kabel-TV

  kabel-TV, TV-sändning genom kabel.