1. etage

  etage, detsamma som våningsplan.
 2. etage

  etage, geologisk stratigrafisk enhet av lägre rang än serie och högre rang än kronozon, utgörande den lagerserie som bildades under en ålder.
 3. etage

  etage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] el. ~n [-a´ʃen], plur. ~ el. ~r [-a´ʃer], best. plur. ~n [-a´ʃen] el. ~rna [-a´ʃerna] ORDLED: et-ag-et
  Svensk ordbok
 4. våningsplan

  våningsplan, etage , golvplan i en byggnad.
 5. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 6. billingenetagen

  billingenetagen, geologiskt lageravsnitt (etage) omfattande en del av undre (äldre) ordovicium.
 7. uhaku

  uhaku, geologiskt lageravsnitt (etage) i mellersta ordovicium.
 8. kunda

  kunda, geologiskt lageravsnitt (etage) på gränsen mellan undre och mellersta ordovicium.
 9. lasnamägi

  lasnamägi, geologiskt lageravsnitt (etage) i mellersta ordovicium.
 10. priabonium

  priabonium, geologisk ålder som utgör yngsta delen av den mellersta epoken (eocen) av perioden paleogen.