1. etan

  etan, C 2H 6, färglös, luktfri gas, som bl.a. förekommer i naturgas.
 2. Etana

  Etana, legendarisk sumerisk kung i staden Kish, tillhörande den s.k. första dynastin efter syndafloden.
 3. etan

  eta´n subst. ~et ORDLED: et-an-et
  Svensk ordbok
 4. etylenglykol

  etyleʹnglykoʹl, äldre namn på etan-1,2-diol, glykol.

 5. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 6. kopplingsreaktion

  kopplingsreaktion, inom kemin reaktion mellan två radikaler (molekyler innehållande ett udda antal elektroner), t.ex. mellan två metylradikaler under bildning av etan: 2CH3·⇒H3C–CH3.

 7. DDD

  DDD, förkortning för engelska dichlorodiphenyldichloroethane, 1,1-diklor-2,2-bis-(4-klorfenyl)etan, insekticid, komponent i teknisk DDT.
 8. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 9. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.
 10. propan

  propan, C 3H 8, en färglös brännbar gas som övergår till vätska vid −44 °C. Den förekommer i naturgas och ingår i handelsvarorna gasol och motorgas.