1. état

  état, konstgrafisk term för plåtens, stockens eller stenens tillstånd under arbetets gång.
 2. etatism

  etatism, benämning på strävanden att stärka statens inflytande på individernas och det civila samhällets bekostnad.
 3. états généraux

  états généraux, generalständerna, Frankrikes riksförsamling under l’ancien régime.
 4. États Africains et Malgaches Associés

  États Africains et Malgaches Associés , se EAMA.
 5. Giovanni Battista Piranesi

  Piranesi, Giovanni Battista, 1720–78, italiensk grafiker och arkitekt, utbildad i Venedig och Rom.
 6. generalständerna

  generalständerna, Frankrikes riksförsamling under ancien régime, se états généraux.
 7. Childerikgraven

  Childerikgraven, skelettgrav i en träkammare, påträffad 1653 nära kyrkan Saint-Brice i Tournai i nuvarande Belgien.
 8. tredje ståndet

  tredje ståndet, franska le tiers état, de ofrälses representation i den franska riksförsamlingen, états généraux (generalständerna), från 1300-talet till revolutionen 1789.
 9. Georges Cœdès

  Cœdès, Georges, 1886–1969, fransk orientalist, som främst har arbetat med insamling och utgivning av tidiga inskriptioner från Thailand och Kambodja.
 10. EAMA

  EAMA, États Africains et Malgaches Associés, organisation för ekonomiskt samarbete mellan afrikanska stater och EU.