1. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 2. eten

  ete´n subst. ~en el. ~et ORDLED: et-en-en
  Svensk ordbok
 3. etenplast

  etenplast, PE, en grupp delkristallina termoplaster som är baserade på polyeten, –(CH 2–CH 2) n–, eller på sampolymerer av eten i vilka etenmonomeren utgör största delen av massan.
 4. etenpropengummi

  etenpropengummi, grupp av syntetisk gummi baserad på en sampolymer av eten och propen (EPM) eller en sampolymer av eten, propen och en dien (EPDM).
 5. etenoxid

  etenoxid, etylenoxid , färglös gas med sötaktig lukt som kondenseras till vätska vid 10,5 °C. Den är kemiskt mycket reaktiv på grund av det spända ringsystemet och används industriellt i stor skala som syntesmellanled.
 6. etenklorhydrin

  etenklorhydrin, etylenklorhydrin, 2-kloretanol, ClCH 2CH 2OH, färglös vätska med svag lukt.
 7. etenplast

  ete`nplast subst. ~en ORDLED: et-en--plast-en
  Svensk ordbok
 8. etylen

  etylen, äldre benämning på eten.
 9. polyeten

  polyeten är en mycket vanlig plast.

 10. olefinplast

  olefinplast, plast baserad på polyalkener, t.ex. eten- och propenplast, eller på sampolymerer där alkenmonomeren dominerar, t.ex. eten–akrylsyraplast som Surlyn®.