1. eten

  eten (engelska ethene), etylen, CH2=CH2, färglös gas med svag lukt.

 2. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 3. dubbelbindning

  dubbelbindning, kemisk bindning mellan­ två atomer som uppkommer genom att dessa delar två elektronpar.

 4. polyeten

  polyeten är en mycket vanlig plast.

 5. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.

 6. hydratisering

  hydratisering, kemisk reaktion vid vilken vatten reagerar med ett annat ämne.
 7. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 8. etan

  etan är en färglös och luktlös gas som består av enbart kol och väte.

 9. etenplast

  etenplast, PE, en grupp delkristallina termoplaster som är baserade på polyeten, –(CH 2–CH 2) n–, eller på sampolymerer av eten i vilka etenmonomeren utgör största delen av massan.
 10. ligand

  ligand, jon eller molekyl som är bunden till en centralatom i en komplex kemisk förening.