1. eter

  eter, vardaglig benämning på dietyleter, (C 2H 5) 2O, en färglös vätska med karakteristisk lukt och låg kokpunkt, 34,5 °C. Den är brännbar och bildar explosiva blandningar med luft.
 2. eter

  eter, den finaste och förnämsta formen av materia enligt ett flertal riktningar inom grekisk och senare naturfilosofi.
 3. eter

  eter, ett osynligt, elastiskt ämne som tidigare ansågs fylla världsrymden och alla tomrum i materian.
 4. eter

  eter, kemisk förening av typen R–O–R′ där R och R′ betecknar organiska grupper.

 5. etermedier

  etermedier, sammanfattande benämning på radio och television.
 6. eternell

  eternell, evighetsblomma, evighetsblomster, immortell, blommande växt som efter lämplig behandling behåller form och färg under lång tid och som används som prydnad i olika arrangemang.
 7. Eternit

  Eternit ®, handelsnamn på asbestcement.
 8. eteriska oljor

  eteriska oljor, samlande benämning på alla doftande produkter som framställts genom behandling av växter eller delar av dessa med vattenånga, genom pressning av skal från t.ex. citrusfrukter eller genom extraktion av blommor med vegetabilisk olja.
 9. eter

  e´ter subst. ~n etrar ORDLED: etr-ar
  Svensk ordbok
 10. etermedieindustri

  etermedieindustri, den industri som sysslar med produktion och utsändning av TV- och radioprogram; begreppet omfattar också produktion och distribution av denna typ av apparatur.