1. eter

  eter, den finaste och förnämsta formen av materia enligt ett flertal riktningar inom grekisk och senare naturfilosofi.
 2. eter

  eter, kemisk förening av typen R–O–R′ där R och R′ betecknar organiska grupper.

 3. eter

  eter, vardaglig benämning på dietyleter, (C 2H 5) 2O, en färglös vätska med karakteristisk lukt och låg kokpunkt, 34,5 °C. Den är brännbar och bildar explosiva blandningar med luft.
 4. eter

  eter, ett osynligt, elastiskt ämne som tidigare ansågs fylla världsrymden och alla tomrum i materian.
 5. eter

  e´ter subst. ~n etrar ORDLED: etr-ar
  Svensk ordbok
 6. dietyleter

  dietyleter, kemisk förening med formeln (C 2H 5) 2O, i dagligt tal kallad eter (se eter).
 7. svaveleter

  svaveleter, till slutet av 1800-talet vanlig benämning på dietyleter, anspelande på denna eters framställning genom dehydratisering av etanol med svavelsyra.
 8. tetrahydrofuran

  tetrahydrofuran, THF, cyklisk eter med användning som lösningsmedel inom syntestekniken.
 9. Crawford Long

  Long, Crawford, 1815–78, amerikansk landsortsläkare.
 10. etyl

  etyl (av eter och grekiska hylē ’materia’), benämning på den organisk-kemiska gruppen C 2H 5.