1. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.
 2. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 3. etermedier

  etermedier, sammanfattande benämning på radio och television.
 4. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 5. eter

  eter, ett osynligt, elastiskt ämne som tidigare ansågs fylla världsrymden och alla tomrum i materian.
 6. elementlära

  elementlära, föreställning i äldre filosofi att materien är sammansatt av vissa grundämnen, element.
 7. vakuum

  vakuum, i den klassiska fysiken ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro av materia.
 8. Erebos

  Erebos, i grekisk mytologi det underjordiska mörkrets gud, son till Chaos.
 9. teleteknik

  teleteknik, samlande benämning på de tekniska ämnesområden som används i olika former av telekommunikationssystem.

 10. eter

  eter, den finaste och förnämsta formen av materia enligt ett flertal riktningar inom grekisk och senare naturfilosofi.