1. eter

  eter, vardaglig benämning på dietyleter, (C 2H 5) 2O, en färglös vätska med karakteristisk lukt och låg kokpunkt, 34,5 °C. Den är brännbar och bildar explosiva blandningar med luft.
 2. eter

  eter, ett osynligt, elastiskt ämne som tidigare ansågs fylla världsrymden och alla tomrum i materian.
 3. eter

  eter, den finaste och förnämsta formen av materia enligt ett flertal riktningar inom grekisk och senare naturfilosofi.
 4. eter

  eter, kemisk förening av typen R–O–R′ där R och R′ betecknar organiska grupper.

 5. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).
 6. estrar

  estrar, kemiska föreningar som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol under vattenutträde.
 7. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 8. aceton

  aceton, 2-propanon, dimetylketon, CH 3COCH 3, en färglös, vattenlöslig, flyktig och mycket brandfarlig brännbar vätska med lukt som påminner om eter.
 9. etrar

  etrar, organisk-kemiska föreningar med den generella formeln R–O–R′, där R och R′ utgör organiska grupper.

 10. dietyleter

  dietyleter, kemisk förening med formeln (C 2H 5) 2O, i dagligt tal kallad eter (se eter).