1. etisk

  etisk betyder att något har att göra med etik.
 2. etisk

  e´tisk adj. ~t ORDLED: et-isk
  Svensk ordbok
 3. etisk regel

  etisk regel, inom affärslivet, se affärsetik.
 4. etisk fond

  etisk fond, en fond som har särskilda begränsningar i sina placeringskriterier av etisk karaktär.
 5. etiska nämnder och kommittéer.

  etiska nämnder och kommittéer. Efter andra världskrigets slut ställdes en del läkare inför rätta för att ha utfört oetiska experiment på människor i koncentrationsläger.

 6. Human-Etiska Förbundet

  Human-Etiska Förbundet, se Humanisterna.
 7. Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam

  Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK, tidigare bedömningsorgan upprättat av näringslivet.
 8. William Golding

  Golding, William, född 19 september 1911, död 19 juni 1993, brittisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1983.
 9. eutanasi

  eutanasi, begrepp vars ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga.
 10. naturlig lag

  naturlig lag, etisk norm vars giltighet i princip kan inses av alla människor oberoende av religiös tro; jämför etik (Moral och religion respektive