1. etiska nämnder och kommittéer.

  etiska nämnder och kommittéer. Efter andra världskrigets slut ställdes en del läkare inför rätta för att ha utfört oetiska experiment på människor i koncentrationsläger.

 2. Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam

  Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK, tidigare bedömningsorgan upprättat av näringslivet.
 3. Human-Etiska Förbundet

  Human-Etiska Förbundet, se Humanisterna.
 4. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 5. etisk

  etisk betyder att något har att göra med etik.
 6. etisk regel

  etisk regel, inom affärslivet, se affärsetik.
 7. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 8. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 9. William Golding

  Golding, William, född 19 september 1911, död 19 juni 1993, brittisk författare, Nobelpristagare i litteratur 1983.
 10. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.