1. etnisk

  etnisk är ett ord som används om någonting som hör ihop med ett visst folk.
 2. etnisk

  e´tnisk adj. ~t ORDLED: etn-isk
  Svensk ordbok
 3. etnisk segregering

  etnisk segregering, åtskillnad av befolkningsgrupper byggd på uppfattningar om etnicitet och etniska grupper.
 4. etnisk diskriminering

  etnisk diskriminering, negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp.
 5. etnisk rensning

  etnisk rensning innebär att en folkgrupp tvingas lämna det område där de människorna bor.
 6. etnisk stereotyp

  etnisk stereotyp, skapandet och användandet av standardiserade och förenklade föreställningar om en etnisk grupp och dess kultur.
 7. etnisk musik

  etnisk musik, term som i sin vanligaste användning avser musik med tydligt framträdande särprägel, kopplad till en bestämd etnisk grupp.
 8. etnisk minoritet

  etnisk minoritet kallas en grupp med gemensam etnicitet som utgör en minoritet i ett land, en stad eller en region.
 9. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 10. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, den formella benämningen på Diskrimineringsombudsmannen.