1. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 2. etnisk minoritet

  etnisk minoritet, etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en nationalstat, en region eller en stad.
 3. etnisk segregering

  etnisk segregering, åtskillnad av befolkningsgrupper byggd på uppfattningar om etnicitet och etniska grupper.
 4. etnisk

  etnisk, sammanhängande med folk eller folkgrupper; jämför etnicitet.
 5. etnisk rensning

  etnisk rensning, tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt område.
 6. etnisk diskriminering

  etnisk diskriminering, negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp.
 7. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 8. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 9. etniska vitsar

  etniska vitsar, etniska skämt(sagor), bygger på etniska stereotyper och är en mycket gammal genre inom folkloren.
 10. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.