1. etos

  etos, sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning; jämför etik.
 2. etoslära

  etoslära, en i det antika Grekland – främst av Damon, Platon, Aristoteles, stoikerna och Plotinos – utvecklad syn på musikens förmåga att positivt eller negativt påverka den lyssnandes karaktär, något som gjorde musiken både politiskt, pedagogiskt och religiöst betydelsefull.
 3. etos

  e´tos subst. ~et ORDLED: et-os
  Svensk ordbok
 4. Etoshaslätten

  Etoshaslätten, plant område i Ovamboland i norra Namibia.
 5. Etosha nationalpark

  Etosha nationalpark, nationalpark i norra Namibia; för belägenhet se landskarta Namibia.
 6. etesier

  etesier, etesiska vindar, vindar i östra delarna av medelhavsområdet vilka blåser under juni–september från nordväst och nordöst.
 7. pentekontaetien

  pentekontaetien, konventionell benämning på den föga dokumenterade perioden i Greklands historia mellan perserkrigen och peloponnesiska kriget (479–431 f.Kr.).
 8. Samuel Eto’o

  Eto’o, Samuel, född 1981, kamerunsk fotbollsspelare (forward).

 9. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 10. kosmetolog

  kosmetolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: kosm-eto-log-en
  Svensk ordbok