1. grundämne

  grundämne är ett ämne där alla atomer har samma atomnummer, alltså samma antal protoner i atomkärnan.
 2. pressfrihet

  pressfrihet är ett annat ord för tryckfrihet.
 3. anlag

  anlag är ett annat ord för arvsanlag eller gen, alltså det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.
 4. djurförädling

  djurförädling är ett annat ord för husdjursavel.
 5. gris

  gris är ett annat ord för ett tamt svin.
 6. gen

  gen är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.

 7. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 8. nedbrytare

  nedbrytare är svampar, bakterier och smådjur som lever av döda växter och djur.
 9. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 10. genetik

  genetik är läran om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma, och om hur gener och kromosomer är uppbyggda och fungerar.