1. hem

  hem, järn-protoporfyrin, den funktionella delen (prostetiska gruppen) i hemoglobin och andra hemoproteiner, t.ex. myoglobin, peroxidaser och cytokrom b.
 2. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 3. hemangiom

  hemangiom, ofta förekommande, godartad blodkärlstumör.
 4. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 5. hem för vård eller boende

  hem för vård eller boende, HVB, beteckning för institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.

 6. hem

  1hem´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: hemm-et
  Svensk ordbok
 7. hem

  2hem´ adv.
  Svensk ordbok
 8. hematopoes

  hematopoes, hemopoes, blodbildning, kroppens system för produktion av blodets formade beståndsdelar, det vill säga röda blodkroppar (erytrocyter), de olika typerna av vita blodkroppar (leukocyter) samt trombocyter (blodplättar).

 9. -hem

  -hem, förhistorisk ortnamnsgrupp med utbredning i ett sammanhängande västligt område i Sverige från södra Halland över Västergötlands slättbygder, Bohuslän och södra Värmland.
 10. hematocele

  hematocele, ”blodbråck”, blodansamling i det springformade rum, tunica vaginalis, som omger testikeln.